Organigram van Vereniging Badminton Oefenmeesters

VBO VBO

Bestuur van Vereniging Badminton Oefenmeesters

De V.B.O. is een vereniging die wordt gestuurd door een Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft een bestuur geďnstalleerd, bestaande uit minimaal 5 personen. Het bestuur heeft drie permanente commissies in het leven geroepen, te weten:

  • De Werkgroep Technische Zaken (WTZ), die verantwoordelijk is voor de organisatie van de bijscholingen.
  • De kascommissie die jaarlijks controleert of de penningmeester zijn taken goed heeft uitgevoerd.
  • De Pr. commissie, die er voor zorg draagt dat de V.B.O. zowel binnen de vereniging als daarbuiten gepromoot wordt.

De V.B.O. heeft zich tot kerntaak gesteld “Het, in meest ruime zin van het woord, bevorderen, verbreden en in takt houden van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de badmintonsport.

Voorzitter Hans Macare E
Secretaris E
Penningmeester Theo Gennes E
Voorzitter WTZ Elroy Lionarons E
Voorzitter PR Herbert Hiert E

Hans Macaré
Voorzitter
Theo Gennes
Penningmeester
Elroy Lionarons
Voorzitter WTZ

Secretaris
Herbert Hiert
Voorzitter PR
Hans Macaré
Theo Gennes
Herbert  Hiert

Werkgroep Technische Zaken

Vanuit de kerntaak organiseert de WTZ bijscholingen, die zowel van theoretische als praktische aard zijn. Uitgangspunt daarbij is dat er vijf bijscholingen per jaar plaats vinden. De zesde bijscholing maakt deel uit van het jaarlijkse bijscholing weekend.

Voorzitter WTZ Elroy Lionarons E
Video opname en bewerking John Titaley E
Geluid opname en bewerking Eric Krom E
Productie DVD Wim Polman E
Locaties Corinne Krom E

Werkgroep PR

Vanuit de kerntaak verzorgt de Pr. commissie een informatiestroom via de Website en het TB, naar de leden en niet-leden. Verder draagt de Pr. commissie bij in sponsorwerving, ledenwerving en he actueel houden van de website (www.vbo-trainer.nl).

Het TB is het orgaan waarin diverse schrijvers hun visie over de badmintonsport of specifieke delen daarvan uiteenzetten. De lezers worden uitgenodigd hierop hun commentaar of andere inzichten aan te geven. Alle aspecten van de badmintonsport kunnen daarbij aan bod komen.

Voorzitter PR Herbert Hiert E
Web beheer Eric Krom E
Lid PR Wim Polman E

 

Statuten en huishoudelijk regelement

De vernieuwde Statuten en Huishoudelijke Reglementen 2014 (S & HR) kunt u via de volgende link downloaden.downloaden

Contact / Vragen

Voor vragen over de V.B.O. kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met het secretariaat.

Secretariaat
Tel: volgt
Email :