You are currently viewing Van jeugd training naar excellent jeugd training

Van jeugd training naar excellent jeugd training

Badminton jeugd training.

Badmintontrainers vinden het geven van training aan jeugd het moeilijkst. Ze spreken dan ook nagenoeg allemaal unaniem de voorkeur uit om het liefst de toppers en de talenten training te geven en zich liever niet bezig te houden met de beginnende spelers. Dit wordt nogmaals bevestigd door het beleid dat verengingen uitdragen tav hun trainers beleid en technische beleid. Maar wat is nu de basis waarop het mis gaat in de badminton met het geven van jeugdtraining:

 • Welke vereniging stelt de hoogste en vaardigste trainer op aan een beginnend badminton spelers.
 • Welke vereniging zorgt dat hun trainers kennis in huis halen door het volgen van badminton bijscholingen.
 • Welke badminton opleiding zorgt voor het motiveren en inspireren van trainers tot een excellent jeugd trainer.
 • Bijna elke top trainer verwacht per definitie dat hij of zij een top jeugd trainer of een excellent jeugd trainer is.

Excellent jeugd trainers.

Als we de top willen behalen, dan moet onze kwaliteit van onderen worden verbeterd, want alleen op een goed fundament kan men de top behalen. Er wordt gesproken over kwaliteit, terwijl (en terecht) meeste verengingen en de bond zich op dit moment meer in kwantiteit zoeken. Toch heeft het één te maken met het andere, meer dan je in eerste instantie zult denken. Een hele belangrijke rol is weggelegd voor de trainer en daarbij ook de V.B.O. Trainers kijken naar kwaliteit en verbeteren de kwaliteit van de spelers, maar als trainer moet je ook je eigen kwaliteit onderhouden en ontwikkelen. Als jeugdtrainer moeten je je ontwikkelen tot een excellent jeugdtrainer.

Excellent jeugd trainers zorgen voor :

 • Op juiste tijdstip bij spelers de technische vaardigheden aanleren.
 • spelers triggeren om uit hun comfort zone te komen
 • hun kennis bijhouden van verschillende methodieken in jeugd training
 • het plezier in badminton spelen doorgeven aan spelers.

De vraag is natuurlijk, hoe kom je aan kennis en kunde om een Excellent jeugdtrainer te worden. Wat is het pad, dat een badmintontrainer zou moeten bewandelen na het halen van zijn of haar diploma. Meestal is het halen van een trainersdiploma het begin om Excellent jeugd trainer te worden en dan wat zijn dan de mogelijkheden:

 1. Het meest voor de hand liggende: “praat en deel kennis met je collega trainers in de buurt”. De uitdagingen waar je als trainer mee wordt geconfronteerd, daar zijn je collega’s ook mee geconfronteerd. (dit doen we eigenlijk te weinig als trainers, met elkaar kletsen over trainingen)
 2. Het volgen van cursussen die gaan over jeugd, hiermee kom je te weten hoe andere sporten omgaan met hun problematiek. Maar badminton specifiek wordt hier niet behandeld, wat je eigenlijk wel zou willen.
 3. Het volgen van bijscholingen, die gaan over badminton jeugdtrainingen Tevens ontmoet je daar collega trainers, die hetzelfde willen bereiken als jij wilt: meer kennis vergaren en delen in jeugdtrainingen.

De V.B.O. badminton bijscholingen.

V.B.O. heeft zijn programma en bijscholingen afgestemd voor de “Excellent jeugd trainer “, het programma “Van jeugd training naar excellent jeugd training” start in 2018 met de volgende bijscholingen:

Datum bijscholing leer aspect
17 maart Hoe maak je een leuke jeugdtraining nog leuker
 • vragen stellen in plaats van vertellen
 • haalbare doelen en uitdaging (competitie element)
 • spreektaal bij kinderen
 • visualisatie bij badminton terminologie
21 april

Gemengd dubbel anno 2018

 • Vaardigheid
 • Service situatie
 • Eerste drie slagen
 • Oefenvormen
15 september Eigenvaardigheid in oefenvorm
 • Eigenvaardigheid naar spelersvaardigheid
 • Oefenvormen

Leave a Reply