You are currently viewing Het boek Badminton van Sport tot Spel

Het boek Badminton van Sport tot Spel

Mede omdat de V.B.O. in 2020 50 jaar heeft bestaan was voor mij de reden om de geschiedenis van badminton in een breed spectrum onder de aandacht te gaan brengen. Dit Boek is door persoonlijke omstandigheden jammer genoeg  met ca 1 jaar vertraging  verschenen.

Dit boek is anders dan de andere reeds verschenen boeken over Badminton. Ingegaan is op het ontstaan van badminton. Badminton zou via India onder de naam Poona naar Engeland gekomen zijn. Echter vastgesteld is dat badminton al ruim 2000 jaar geleden werd gespeeld in China, Japan, Mexico etc.

In het boek wordt ook  aandacht besteed aan het echte ontstaan van het spel badminton, de geschiedenis van Badminton in Nederland, het ontstaan van de Vereniging Badminton Oefenmeesters de V.B.O., trainersopleidingen, spelregels en de scheidsrechters, markante personen zoals Ferry Sonneville, Imre Rietveld, Steen Sørensen. Ook is uitgebreid ingegaan over badmintonmaterialen en de shuttles, ook een uitgebreide woordenlijst/badmintontermen, de 500 techniekentabel en tot slot in de bijlage de tekst van de eerste instructeursopleiding (opvallend is dat veel aspecten nog steeds van toepassing zijn). Zowel Clemens Wortel (oud-voorzitter van Badminton Nederland) en Jan Helmond, de nieuwe bondsvoorzitter van Badminton Nederland hebben de moeite genomen om een wervend voorwoord te schrijven.

Vele scholieren hebben spreekbeurten gegeven of een werkstuk gemaakt over het badminton. Dit boek zou een prachtig boek zijn om de spreekbeurten/werkstukken meer informatie te geven. Ook een suggestie het boek door verenigingen e.d. cadeau te doen aan vrijwilligers welke ook beloond moeten worden of iets voor Vader- of Moederdag.

Mede door sponsoring is de verkoopprijs in een hard coveruitvoering slechts € 19,95 (exclusief eventuele verzendkosten). Door het V.B.O.-bestuur is een toezegging ontvangen dat ieder V.B.O.-lid het boek koopt een bijdrage door de V.B.O. van €10,- wordt gegeven Ergo het boek voor een V.B.O.-lid kost slechts € 9,95.

Getracht zal worden de verkoop te realiseren tijdens de bijscholingen (een mooie reden om juist naar een V.B.O.-bijscholing te gaan.).

 

Ook is het mogelijk het boek te bestellen: w.knaap@quicknet.nl (exclusief verzendkosten welke ca €4,50 zal bedragen.). Betalingen t.n.v. W. Knaap NL16INGB0636270262 onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Graag via een mail de gegevens sturen voor verzending e.d.. De oplage is beperk tot een aantal van 300 boeken. Mocht de belangstelling groter zijn dan verwacht is altijd een herdruk mogelijk. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Ik hoop op een grote belangstelling voor dit boek dat met veel plezier gelezen mag worden.

Wim Knaap

Leave a Reply