You are currently viewing Het nieuwe bestuursteam.

Het nieuwe bestuursteam.

Op 11 juni jongsleden, was er de jaarlijkse ALV in Almere waar helaas weinig leden bij aanwezig waren. Temeer omdat een van onze motoren van de V.B.O. Voorzitter Eric Krom aftrad en in het zonnetje werd gezet en de V.B.O. heeft hem uitgeroepen tot ERELID voor het vele werk wat hij de afgelopen 14 jaar voor ons heeft gedaan.

Ook namen we afscheid van Rick Bleker die de afgelopen 3 jaar het Penningmeesterschap op zich had genomen, twee toppers die het bestuur gaan verlaten.

Corinne Krom legt de taak van Ledenadministratie neer maar gaat gelukkig nog door met de P.R. en de ondersteuning van de W.T.Z.

Gelukkig zijn er op onze noodoproep van een tijdje terug weer 5 mensen geweest die zich aan hebben aangemeld.

Soeris G. Narain gaat de functie van Eric Krom overnemen als Voorzitter.

Theo Gennes, een oude bekende uit het bestuur heeft aangegeven dat die de functie als Penningmeester weer op zich wil nemen.

Chris v.d. Voort neemt de functie van Ledenadministratie op zich.

Michel Smink heeft zich aangemeld om het team van de WTZ te versterken.

En ook Marcel Bijen heeft zich aangemeld om het team van de WTZ te versterken.

Super dat er nog leden zijn die het hart op de juiste plek hebben voor de V.B.O. en zo het voorbestaan van de V.B.O. hebben gewaarborgd.

Wij danken deze nieuwe bestuursleden van harte, immers vrijwilligers zijn bij elke club en ook bij die van ons heel hard nodig.

We missen nog wel een Webmaster, iemand die handig is met de computer en met name het World Press programma, dit hoeft helemaal niet zo veel werk te zijn maar je bent wel belangrijk. Kan je hier mee omgaan of weet je iemand meld je dan aan!!!

Mede doordat we hiervoor niemand hebben loopt onze site achter met veel bruikbare informatie en dat is jammer, zo worden onze leden niet ge-update met de laatste nieuws omtrent alle ontwikkelingen van V.B.O. en badminton. Dus voel je je geroepen hiervoor meld je dan aan via ons secretariaat. secretariaat@vbo-trainer.nl

 

Leave a Reply