Welkom op de site van de VBO.

Welkom op de site van de VBO. De vereniging voor gediplomeerde badmintontrainers.
Het Bestuur van de VBO is drukdoende om een geheel nieuwe invalshoek te creëren. Doel is de VBO nieuwleven in te blazen waardoor ons leden aantal weer gaat toenemen. De VBO gaat de bijscholingen nog meer afstemmen op de behoefte van leden. Daarbij zal ook zeker gekeken zal worden niet alleen bijscholingen voor SL2B-ers maar zeker ook voor de hoger opgeleide trainers. Plannen worden uitgewerkt. Het bestuur gaat zich ook beraden of de bijscholingen decentraal en/of centraal georganiseerd kunnen worden. Zodra meer bekend is wordt u geïnformeerd.

De V.B.O. werkt samen met:

Yonex