Hoewel onze statuten aangeven dat de VBO tevens belast is met het verzorgen van badminton-specifieke opleidingen, hebben wij na constructief overleg met Badminton Nederland afgesproken dat de VBO zich hoofdzakelijk zal richten op het organiseren van (licentiewaardige) bijscholingen. We zijn gezamenlijk tot de overtuiging gekomen dat de opleiding en ontwikkeling van trainers voornamelijk een verantwoordelijkheid is van Badminton Nederland.

Bij VBO ligt onze primaire focus op het organiseren van bijscholingen die in het belang zijn van onze leden, waarbij we een gereduceerd tarief hanteren om deelname zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet-leden van VBO zijn eveneens welkom, hoewel zij een hogere bijdrage dienen te betalen. De specifieke bijdrage voor elk bijscholing wordt afzonderlijk vermeld.

Onze bijscholingen zijn van hoogwaardig niveau, wat wordt onderstreept door de goedkeuring van de licenties door Badminton Nederland. Dit garandeert dat het aangeboden onderwijs voldoet aan strikte kwaliteitsnormen.

Tot slot willen we benadrukken dat onze docenten ervaren spelers of trainers zijn van zowel nationale als internationale herkomst. Dit draagt bij aan een rijk en gevarieerd aanbod aan bijscholingen, waardoor deelnemers kunnen profiteren van een schat aan ervaring en expertise uit diverse perspectieven en achtergronden.