Algemene Leden Vergadering “ALV”
De V.B.O. is een vereniging die wordt gestuurd door een Algemene Leden
Vergadering (ALV). De ALV heeft een bestuur geïnstalleerd, bestaande uit minimaal 5
personen. Het bestuur heeft een aantal afdelingen in het leven geroepen
● De afdeling Club, deze zal in de toekomst gaan werken om club te informeren over de mogelijkheid
trainersopleidingen voor hun leden geven, dat kan zowel online, centraal door en bij de VBO of op
locatie bij de clubs. Leider: Danny Birahy
● De afdeling Junioren, deze gaat zich vooral richten op het onder de aandacht brengen van
trainersopleidingen en badmintonpromotie bij jongeren. Leider: Roy Mulder
● De afdeling technische zaken met aan het hoofd de technisch directeur, deze afdeling houdt zich
bezig met alle technische zaken en het versturen van de technische Innovatie mails. Leider: Ron
Daniels
Voor deze drie afdelingen kunnen belangstellende aspirant lid worden, dit is een tijdelijk lidmaatschap van 3
maximaal 3 jaar, binnen deze tijdgrens moeten de aspirant-leden een trainersopleiding hebben gevolgd,
binnen of buiten de VBO om volwaardig lid te kunnen worden van de VBO met stem