Op 3 juni hebben we met succes een boeiende bijscholing georganiseerd die door een groot aantal mensen werd bijgewoond. Het evenement begon met Wim Knaap, die als docent fungeerde en een diepgaande presentatie gaf over het dubbelspel. Na elk theoretisch gedeelte was er gelegenheid voor praktische oefeningen, waardoor de deelnemers hun vaardigheden konden verfijnen.

We hadden het genoegen om een enthousiaste groep te verwelkomen die actief deelnam aan de praktijkgedeelten, wat bijdroeg aan een interactieve en leerrijke ervaring.

Na de lunch was het de beurt aan Marjan Olfers, een gerenommeerde hoogleraar sport en recht, om een lezing te geven over grensoverschrijdend gedrag in de sport. De VBO onderhoudt een nauwe relatie met Marjan Olfers en haar bureau.

Marjan heeft uitvoerig besproken wat de potentiële valkuilen kunnen zijn rond dit thema voor trainers, sportbegeleiders en assistenten. Ze gaf ook waardevolle adviezen over hoe om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag die aan het bestuur worden gedaan.

Het bureau van Marjan Olvers is gespecialiseerd in het onderzoeken van dit soort kwesties en geeft advies aan advocaten en juristen over hoe deze aan te pakken. Dit was een zeer relevant en hedendaags thema dat veel belangstelling wekte.

Mochten trainers of verenigingen zich geconfronteerd zien met dit soort dilemma’s, dan kunnen zij zich via de e-mail van de voorzitter bij ons melden. Wij kunnen dan de vraagstukken voorleggen aan het bureau van Marjan Olvers, zodat we op een passende manier kunnen reageren.