Deze website wordt beheerd door de Vereniging Badminton Oefenmeesters (V.B.O.)

De V.B.O. respecteert de privacy van al haar leden en klanten. De V.B.O. draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van de V.B.O.. Als je gebruik maakt van de website van de V.B.O., de producten en de diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Hieronder kan je lezen op welke manieren je gegevens bij de V.B.O. achter laat:

 • Als je een Account aanmaakt, dan vraagt de V.B.O. je om een aantal gegevens op te geven, zoals je naam, adres, geboortedatum . Ook houdt de V.B.O. bij welke bijscholing je via jouw Account hebt aangekocht.
 • Als je lid wilt worden, dan vragen wij je om een aantal gegevens op te geven, zoals je naam, adres, geboortedatum, bondsnummer.
 • Als je contact opneemt met ons – per e-mail, telefoon – dan kunnen we jouw contactgegevens opslaan en kunnen we jouw aantekeningen bewaren van je vraag of mededeling.

Hoe beveiligt de V.B.O. je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De V.B.O. streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt De V.B.O. jouw gegevens?

De V.B.O. gaat vertrouwelijk met jouw  persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel geeft de V.B.O. persoonsgegevens aan de Nederlandse badminton bond met natuurlijk jouw nadrukkelijke toestemming. Na het deelnemen aan één, door de Nederlandse badmintonbond erkende licentiewaardige bijscholing van de V.B.O.  zal de V.B.O., voor jou, een licentieverlenging aanvragen. Door de volgende gegevens, na jouw toestemming, door te geven aan de Nederlandse badminton bond:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Bondsnummer
 • Datum gevolgde bijscholing
 • Onderwerp gevolgde bijscholing

Alle derden met wie de V.B.O. jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als de V.B.O., aan de Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.) te houden.  De V.B.O. heeft hierover, met de betrokken partijen, ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Foto- en video opnamen

Tijdens de bijscholingen en andere door de V.B.O. georganiseerde evenementen kan de V.B.O.  foto’s en video-opnamen voor promotie- en/of nieuwsdoeleinden maken en kan deze opnamen plaatsen op sociale media. Hierbij zal de V.B.O. rekening houden met de privacy van de deelnemers.

De deelnemers van een bijscholing mogen foto en video opnamen maken alleen onder de richtlijnen van persoonlijk gebruik. Dit betekend dat deze opnamen niet mogen worden gepubliceerd op sociale media zoals YouTube/ Facebook/ Instagram / e.d. , maar ter ondersteuning zijn voor je eigen aantekeningen.

Voor het maken van foto en video-opnamen hanteert de V.B.O. de volgende regels :

 • Het filmen of fotograferen mag de bijscholing niet hinderen en opnamen worden gemaakt vanuit de positie waar de meeste deelnemers staan.
 • De film opnamen zijn ter ondersteuning voor je eigen aantekeningen.
 • Jij dient rekening te houden met deelnemers die niet willen worden gefilmd of gefotografeerd.
 • Geen statieven of dergelijk te plaatsen tijdens de bijscholing. De opnamen worden gemaakt vanuit de hand en niet van een statief.
 • Het is niet toegestaan op stoelen of trapjes te gaan staan. Hiermee kan men het zicht belemmmeren van andere deelnemers.
 • De docent of de V.B.O.  kan tijdens de bijscholing aangeven dat er niet mag worden gefilmd, dan moeten alle opnamen direct stoppen.
 • De V.B.O. is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal, schade of ongevallen.

 

Mailing, contact en reclame 

Soms neemt de V.B.O. contact met je op, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen of om informatie te geven over een bijscholing. Hier kun je lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier de V.B.O. contact met je opneemt. Verderop kun je lezen hoe je kunt aangeven dat je niet meer wilt dat contact met je wordt opgenomen.

De V.B.O. kan in de volgende gevallen contact met je opnemen:

 • Als lid ontvang je automatische de V.B.O. nieuwsbrief. Je kunt je dan altijd afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
 • Als je hebt deelgenomen aan een bijscholing. De V.B.O. kan je per e-mail aanbiedingen doen voor soortgelijke bijscholingen. Daarvoor is je toestemming niet vereist.
 • Als je hebt ingeschreven aan een bijscholing, dan kan de V.B.O. je belangrijke praktische informatie over die bijscholing sturen. Het is belangrijk dat je deze informatie ontvangt.
 • Als lid van de V.B.O. kan de ledenadministratie contact met je opnemen om te controleren of jouw persoonsgegevens nog up-to-date is.

Wat als je geen communicatie meer wilt ontvangen?

Je kunt altijd aangeven dat je geen communicatie wilt ontvangen, ook als je eerder hebt aangegeven dat je dat wel wilt. Als je geen berichten van de V.B.O. wilt ontvangen, dan kan je je uitschrijven. Je kunt dat doen door op de link in een door de V.B.O. verstuurd bericht te klikken. Je kunt je dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief of aangeven dat je geen aanbiedingen van de V.B.O. meer wilt ontvangen. Je kunt ons ook altijd laten weten dat we jouw gegevens niet meer mogen gebruiken. Dat kun je doen door een email te versturen naar de adressen die staan bij de contactgegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die de V.B.O. over jou heeft. Je kunt de V.B.O. ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op de website https://www.vbo-trainer.nl/contact/ vind je de contactgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

De V.B.O. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Laatste update 19-11-2018