De V.B.O. is de enige trainersbadmintonvereniging in Nederland met als primaire doelstelling het organiseren van bijscholingen en het verhogen, verdiepen en verbreden van de kennis en het bevorderen van de onderlinge contacten van haar leden.

Nadat de door de toenmalige Nederlandse Badminton Bond de trainersopleiding was afgerond was er geen vervolg meer aan deze opleiding.

De NBB voorzag daar niet in, primair richtte zij zich puur op het opleiden van trainers. Een aantal actieve trainers was niet helemaal tevreden en hadden behoefte om de kennis verder uit te breiden en besloten zelf bijscholingen te organiseren. Ook dat was niet voldoende en duidelijk was de behoefte aanwezig naar meer structuur door o.m. het oprichten van een specifieke badmintontrainers vereniging. Uiteindelijk is de V.B.O. opgericht op 31 mei 1970.

Bestuurders/oprichters van het eerste uren waren Guus Wolters, Hans van Praag (penningmeester), Nico Grootaarts (secretaris), Ed Cox en Pieter van Wijk.

De bevlogenheid in na ruim 50 jaar nog steeds aanwezig. Velen hebben zich ingezet voor de V.B.O. en vele ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de V.B.O. niet zomaar een clubje is. Thans biedt de V.B.O. vele bijscholingen aan om haar leden op de hoogte te houden van de (nieuwste) ontwikkelingen op het badmintongebied. De bijscholingen zijn heel breed van het verbeteren van eigen vaardigheden tot voorlichting in de breedste zin des woord.

De V.B.O. heeft ook diverse ontwikkelingen doorgemaakt. In het begin werd als informatiebron alleen volstaan met een informatiebrief. Later kwam het Technisch Bulletin, het “TB”, in een stencilvorm en van een tot enkele A4-tjes. Door veel inzet van PR-commissies is het TB aangepast en kwalitatief zeer mooi blad geworden waar menig vereniging jaloers op kan zijn. Veel nieuws en technische informatie wordt aangeleverd door en of voor onze leden. Mede door de huidige mogelijkheden en een tijdelijk te kort aan informatie wordt het TB (tijdelijk) niet uitgegeven, ook het financiële aspect telt in deze mede. Ook de V.B.O. staat niet stil in haar verdere ontwikkelingen. Werden voorheen de verslagen over de bijscholingen in het TB gezet, deelnemers kregen een DVD van de bijscholingen. Ook deze vorm van informatie heeft grote veranderingen ondergaan. Met de huidige ontwikkelingen worden veel informaties nu via onze site verspreidt.

De V.B.O. kende een paar spectaculaire ontwikkelingen. Zoals in 1972 een studieweekend met 34 deelnemers. Sprekers waren o.a. H. Svendsen, Han Nakken, Nico Max. Slapen in de sporthal te Haarlem. Geen hotel maar gewoon op de vloer in de zaal. In 1980 zijn Wim Knaap en Noud Bisch gestart met het ontwikkelen van het V.B.O. het Jeugd Deel Diploma. De start was succes vol en de V.B.O. heeft later het plan overgedragen aan de NBB. De V.B.O. wilde graag dat het nog breder werd gedragen en dat velen konden profiteren van dit plan. Ook ontstond steeds meer behoefte aan het visueel vastleggen van de bijscholingen. Was Chris Weidema de eerste video man, die in z’n eentje, video-opnames maakt van de bijscholingen, thans hebben wij een goed team welke steeds meer professionele opnames maken. Beelden en geluiden werden en worden nog steeds beter. Het Studie Weekend 19… stond geheel in het teken van Park Jo Bong, zilver op de Olympische Spelen behaald. Meer dan 150 deelnemers kwamen luisteren en kijken hoe de aanpak in Zuid-Korea was.

De V.B.O. kon en kan ook niet achterblijven met informatie verstrekking middels het internet en dan met een eigen V.B.O.-site. Ook hier weer in den beginne heel summier en nu deze geheel vernieuwde en aangepaste site. Voor de leden specifieke informatie w.o. de kennisbank met daarin allerlei belangrijke informatie door en voor de leden.

Duidelijk is dat de V.B.O. niet stil zit en tracht te komen tot een steeds beter product voor haar leden.