Over Ons

De V.B.O. heeft een passie voor badminton!!

De Vereniging Badminton Oefenmeesters

De Vereniging Badminton Oefenmeesters (V.B.O.) is opgericht in 1970 door een aantal enthousiaste trainers, met het doel hun kennis en vaardigheden te delen en te verbeteren. De V.B.O. is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers met een badminton trainers diploma, die veel passie voor de badmintonsport hebben.

De missie van de Vereniging Badminton Oefenmeesters

De V.B.O. wil de leden en aankomende sportleiders binnen Nederland en daarbuiten de mogelijkheid bieden om zich, ieder met zijn/haar eigen plafond, verder te ontwikkelen, door het delen en vergaren van kennis en kunde. Aldus een positieve bijdrage leverend aan het trainersbouwwerk in Nederland en daarbuiten.

De V.B.O. is de aanjager op het gebied van badminton specifieke deskundigheidsbevordering in Nederland en daarbuiten. De V.B.O. tracht dit zo stimulerend mogelijk te doen, door aansprekende topdocenten te selecteren, die met veel enthousiasme de nieuwe ontwikkelingen of vaardigheden doceren. Hierbij rekening houdend met de diverse opleidingsniveaus en fysieke mogelijkheden.

De V.B.O. draagt haar missie uit voor alle gediplomeerde badminton trainers in zowel Nederland als in België. De V.B.O. bestaat uit meer dan 375 actieve badmintontrainers.

Licentiewaardige badminton bijscholing

Samen met onze leden organiseren wij licentiewaardige badminton bijscholingen. Een licentiewaardige bijscholing duurt meestal één dag. Het doel is zoveel mogelijk over een specifiek onderwerp te leren. De docent behandelt hierbij zowel de theoretische als praktische aspecten, waarbij de werkvormen op de baan worden toegepast. De dag is verzorgd inclusief lunch en drinken. Na de dag krijgt de deelnemer toegang tot de presentatie van de docent en de bijbehorende beelden.

Uitgangspunt daarbij is dat er vijf bijscholingen per jaar plaats vinden. De zesde bijscholing maakt deel uit van het jaarlijkse bijscholing weekend.

Algemene Leden Vergadering “ALV”

De V.B.O. is een vereniging die wordt gestuurd door een Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft een bestuur geïnstalleerd, bestaande uit minimaal 5 personen. Het bestuur heeft drie permanente commissies in het leven geroepen, te weten:

  • De Werkgroep Technische Zaken (WTZ), die verantwoordelijk is voor de organisatie van de bijscholingen.
  • De kascommissie die jaarlijks controleert of de penningmeester zijn taken goed heeft uitgevoerd.
  • De PR-commissie (PR), die er voor zorg draagt dat de V.B.O. zowel binnen de vereniging als daarbuiten gepromoot wordt.

Bestuur van de Vereniging Badminton Oefenmeesters

Het bestuur van de V.B.O. bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Eric Krom
Secretaris Marco Eijgermans
Penningmeester Rick Bleeker

Ledenadministratie

Ledenadministratie Corinne Krom

Werkgroep Technische Zaken

De Werkgroep Technische Zaken is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijscholingen. Deze werkgroep bestaat uit:

Voorzitter WTZ Guus van der Vlugt
Productie vacature
Locaties Corinne Krom
Algemeen lid Roy Bean

Werkgroep PR

De Werkgroep PR verzorgt de informatie aan leden en niet-leden via de website en Facebook. Verder draagt de Werkgroep PR bij in sponsorwerving en ledenwerving. De werkgroep bestaat uit:

Voorzitter PR Corinne Krom
Algemeen lid  Vacature
Web beheer Vacature
Redacteur Vacature

Geschillencommissie

Voorzitter Eric Martherus
Lid Tiny Boeren
Lid Wim Knaap

Ereleden en leden van verdiensten

De VBO heeft ook ereleden en leden van verdiensten. Zij hebben zich in het verleden verdienstelijk gemaakt en buitengewoon ingezet voor de VBO.

Ereleden:

H. van Praag  (†) N.J. Meijering W. Knaap
B. Boshoven F.L. Rademaker M. Wolf
R.A. Folkeringa J.P. van Lieden de Knecht N. Domburg (†)
J. Tjoa (†) J. Keuning A.P. van Nes (†)
H. Macaré (†)

Leden van verdiensten:

J.A.N. Renesse van Duivenbode H. van Room
R. Trieling J. Titaley
B. Saaleman (†) Fred Besselink (†)

Organisatieschema V.B.O.

De vernieuwde Statuten en Huishoudelijke Reglementen 2014 (S & HR) kunt u via de volgende link downloaden: klikhier.