You are currently viewing Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief december

Beste Badminton trainers,

Vorige maand werden wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van Erik Meijs. In samenwerking met een tiental toptrainers uit Nederland en buitenland hebben wij onze krachten gebundeld en heeft de VBO direct haar diensten aangeboden om een fundraising tot stand te brengen.

Uit verschillende hoeken kregen we spontaan hulp aangeboden om deze dag tot een onvergetelijk succes te maken. Helaas viel het aantal inschrijvingen tegen. We begrepen niet wat daar de oorzaak van was en hebben een poll op badmintonline laten plaatsen, hieruit bleek dat de datum voor de meeste mensen niet haalbaar was in verband met vakantie, toernooien, etcetera.

Dit heeft ons doen besluiten om de fundraising te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, zodat meer trainers en spelers de mogelijk krijgen om deel te nemen.

Op zaterdag 2 juni 2018 zal daarom deze dag gaan plaats vinden in sporthal Valkenhuizen te Arnhem.

We moeten ons realiseren dat dit een unieke kans is om te laten zien dat we ons als badmintonnend Nederland sterk maken voor de nabestaanden. Net zoals dit ook binnen vele andere sporten gebeurd.

Deze dag is speciaal voor trainers en jeugdspelers. In de ochtend starten de trainers met hun dagprogramma en ’s-middags komt de jeugd erbij. De dag zal om 18:00 uur eindigen. De kantine en tribune is voor publiek vrij toegankelijk.

Meer over deze bijzondere dag, “In memoriam Erik Meijs On Court Workshops” kunt u vinden op www.badmintonline.nl/erikmeijs. Denk aan het dagprogramma, zoals een demonstratiewedstrijd, de loterij met superleuke en bijzondere prijzen en de deelnemende docenten. Deze webpagina wordt met regelmaat geüpdatet! Hier kunt u zich ook direct inschrijven!

We hopen dat we u samen met veel jeugdspelers mogen verwelkomen op 2-6-2018! 

Eenmalige contributie verlaging voor de snelle betalers in 2018.

Het bestuur heeft, vooruitlopend op de ALV, besloten om leden die voor 1 februari 2018 hun contributie betalen, eenmalig de contributie te verlagen van € 70,00 naar € 50,00. Dit aanbod is mogelijk geworden omdat in 2017 minder geld is uitgegeven en de contributie-opbrengsten hoger waren dan begroot.

Voor degene, die een automatische incasso hebben afgegeven, wordt deze korting automatisch toegepast. De incasso zal rond 28 januari 2018 plaats vinden. Is er géén machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan kunt u deze eenmalige verlaging direct verrekenen, mits u voor 1 februari 2018 betaalt. Begin januari 2018 zal de penningmeester u hiervoor een factuur sturen. Beter is het om met een reply op deze mail de penningmeester te machtigen, om eenmalig het bedrag van € 50,00 van je banknummer rond 28 januari 2018 af te laten schrijven.

Nieuwe voorzitter WTZ a.i.

Hallo, ik ben André Boerboom 49 jaar en sinds kort ad-interimvoorzitter WTZ. Ik ben getrouwd met Verena, heb twee dochters, Kylianne en Milou. Naast badmintonnen hou ik ook van skiën, mountainbiken en fitness.

Kennisbank

Het komende jaar gaan we voor jullie een kennisbank opzetten waar je terecht kunt voor informatie over fysieke oefeningen, uitleg over techniek, tactiek en voetenwerk, waarbij ook onderscheid zal worden gemaakt tussen senioren en kinderen. Ook de verschillende oefenvormen willen we online gaan aanbieden. Dit is een grote “onderneming” en deze zullen we dan ook stap voor stap gaan plannen en uitvoeren.

We hopen jullie hiermee in de toekomst eenvoudig toegang te bieden tot veel (badminton)informatie die nu op het internet versnipperd te vinden is.

Ook zullen wij leuke filmpjes (gerubriceerd) welke onder andere op facebook worden geplaatst gaan plaatsen. De nieuwe kennisbank wordt www.badmintonsport.nl. Halverwege 2018 hopen wij de eerste items te kunnen gaan plaatsen.

Bijscholingen

Uiteraard zullen we ook dit jaar weer gaan zorgen voor de interessante en leerzame bijscholingen op verschillende terreinen. We hopen dan ook dat jullie hier weer van de partij zullen zijn.

Nieuwe onderwerpen

Mochten jullie wensen hebben met betrekking tot een bepaald onderwerp of jullie hebben andere ideeën dan horen we dit graag. We kunnen hiermee dan rekening houden. Laat het ons weten!

Jubileum 50 jaar VBO

Het einde van 2017 nadert met rasse schreden. Terugkijken op het jaar 2017 doen we nog even niet, wel voortuitkijken naar 2018. Dat betekent nog 2 jaar en dan bestaat de VBO 50 jaar, dat wordt aftellen geblazen. Hiervoor hebben we mensen nodig, die dit grootse feest willen organiseren. We zijn van mening dat onze VBO-leden goede organisatoren zijn, immers dat is trainers eigen. Meldt u zich aan bij het secretariaat!

Voor meer informatie zie de VBO-website  https://www.vbo-trainer.nl

Noteer de data van de bijscholingen, die u beslist niet wilt missen!

 

Het bestuur

Tot slot en toch wel belangrijk, wenst het gehele bestuur u een zéér voorspoedig 2018 toe.

 

 

 

 

 

Leave a Reply